Kadın Girişimcilere Destek Çağrısı

“Türkiye'de kadın girişimciliğinin teşviki ile ilgili atılan adımlar, özellikle Avrupa Birliği ile uyum politikaları çerçevesinde girişimciliğin desteklenmesi, kadın girişimciliğinin geleceği açısından umut vericidir. Kadın girişimci sayısının artırılması iş gücü piyasasının görünür olmayan emeğinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacaktır.

Kadın Girişimciler

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, kadınların çalışma hayatında daha aktif ve üretken olarak yer almalarının sağlanmasının, kişisel gelişimleri ve ülke kalkınması açısından kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Güneydoğu Avrupa Ülkelerinde Kadın Girişimciliğin Geliştirilmesi Forumu'nda konuşan Kavaf, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında ve ülkelerin sahip olduğu insan potansiyelini harekete geçirebilmek açısından kadınların üretim süreçlerine katımlının önemli olduğunu belirtti.

Kadınların çalışma hayatında daha aktif ve üretken olarak yer almalarının sağlanmasının, kişisel gelişimleri ve ülke kalkınması açısından kaçınılmaz olduğuna işaret eden Kavaf, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 26, istihdam oranının ise yüzde 22,3, kadın işsizlik oranının ise yüzde 14,3 olduğunu söyledi.
İşsizlikle mücadelede ve kadın istihdamının artırılmasında dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de kadın girişimciliğine verilen desteğin, kadın işsizliğinin çözüm araçlarından biri olarak önemini artırdığını ifade eden Kavaf, şunları söyledi:

“İş hayatında yer alan kadınların gösterdikleri bu başarıya rağmen bakanlığım bünyesinde yaptığımız çalışmalarda da görüyoruz ki; kadınlar iş kurmak için kredi almak konusunda çoğunlukla tarafların bilgi eksikliği nedeniyle zorluklar yaşıyorlar. Bazen kadınlarımızın, bazen de finans kuruluşlarının bilgi eksikliğinden doğan bu sıkıntıları gidermeye yönelik olarak tüm tarafları ve özellikle finans çevrelerini bilgilendirmek için eğitim programlarının yaygınlaşması bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.”

Kadınlarımızın girişimcilik alanındaki kolaylaştırıcı uygulama ve tedbirlerden faydalanmalarını sağlamak için Tapu Daireleri, Türkiye İş Kurumu ve finans çevrelerine de bu eğitimlerin yaygınlaştırılması ve finans kuruluşlarının meslek içi eğitim programlarına dahil edilerek kadın girişimcilerimizin finans konusunda yaşadıkları sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz.”

"EĞİTİME ERİŞİMDE EŞİT OLANAKLAR YOK"

Selma Aliye Kavaf, kadınların eğitime ve mesleki eğitime erişimde erkeklerle eşit olanaklara sahip olamamasının, kadın girişimciler açısından bir diğer dezavantaj olarak süregeldiğini ifade ederek, kadın girişimciliğinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının ancak üniversitelerin ve ileri derecede eğitimli olmayan kadınların da sürece dahil edilmesiyle mümkün olduğuna dikkat çekti.

Kadın girişimcilere sunulan ya da sunulacak tüm kurumsal ve finansal desteklerin yanı sıra, kadının toplumsal yaşamda evinin dışında iş kurmasının önünü açacak bir başka desteğe daha ihtiyacı olduğunu belirten Kavaf, bunun da, engelleyici değil, teşvik edici bir aile ve yakın çevre desteğiyle yapılabileceğini dile getirdi.
Kavaf, kadınların özel sektör işletmelerinde liderlik pozisyonlarına yükselebilme imkânları açısından, Türkiye'nin uluslararası sıralamada 115 ülke arasında 57'nci sırada yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Türkiye'de kadın girişimciliğinin teşviki ile ilgili atılan adımlar, özellikle Avrupa Birliği ile uyum politikaları çerçevesinde girişimciliğin desteklenmesi, kadın girişimciliğinin geleceği açısından umut vericidir. Kadın girişimci sayısının artırılması iş gücü piyasasının görünür olmayan emeğinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadınların girişimciliğe teşvik edilmesi, ekonomik büyümenin bir kaynağı olarak görülmeli ve toplumun tüm kesimlerince desteklenmelidir. Bizim de, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi konusunda ilgili tüm tarafların katılımıyla kadın girişimciliği alanında yeni fırsatlar oluşturmak, mevcutlarını yaygınlaştırılmak ve kadın girişimciliğinin geleceğini inşa etmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Kadın girişimciliğinin önündeki kültürel, eğitimsel ve ekonomik engellerin aşılabilmesi; toplumun her kesimini içine alacak bir çabayı gerektirmektedir.”

Kavaf, dünya nüfusunu yarısını oluşturan kadınların eli, kalbi ve aklıyla hayatın bütün alanlarına katkıda bulunmasına ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak : Hürriyet

Bu içeriği 5.480 kişi okudu.
Kategori: Analiz / Yorum, Girişimci Destekleri, Kadın Girişimciler
Yazar Erdem Öztürk Hakkında

2006 yılından beri bilişim sektöründe Yazılım Uzmanı olarak yer alan yazar, 2010 Eylül ayından itibaren Kurucu Ortak olarak başladığı Girişim Haber servüneninde; 2014 Nisan ayına kadar girişimcilere ve kobi'lere yön veren haberler yayınladı. Yazar kariyerine bilişim sektöründe özel bir firmada Yazılım Uzmanı olarak devam etmektedir.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor